MONITOR POBYTU ŠPORTOVCA

24. 06. 2009: Vyplnenie a zaslanie monitora sa týka všetkých reprezentantov v kategórii seniori a U23: Balla, Hubáček, Džalaj, Jurečka, Jurkovič, Klement, Kristl, Lapinová, Mosný, Poláčiková, Šimko, Tomašovič, Varga, Žideková

Čítať ďalej

TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY

Uverejňujeme metodický pokyn Antidopingového výboru SR:
TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY
V prípade podávania žiadosti o teraputickú výnimku, tlačivo nájdete na stránke www.antidoping.sk  -  DOPINGOVÁ KONTROLA - TERAPEUTICKÉ VÝNIMKY
METODICKÝ POKYN

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK

Prinášame ZOZNAM PRÍPRAVKOV OBSAHUJÚCICH ZAKÁZANÉ LIEČIVÁ. Zoznam vydal Antidopingový výbor SR, obsahuje látky zaradené do zoznamu k 1. januáru 2004.
ABECEDNÝ ZOZNAM

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur