• Home
  • Prestupy a hosťovania

Prestupový termín

logo_stuobeztextu_13001. 04. 2015Upozorňujeme na začatie plynutia riadneho prestupového termínu. Trvá od 1. do 15 apríla

Prestupy a hosťovania sa riešia v zmysle smernice STÚ - PRESTUPOVÝ PORIADOK.

Do 15. apríla je potrebné poslať PRESTUPOVÝ LÍSTOK (mailom) a zároveň aj poukázať príslušný poplatok na číslo účtu: 65938112/0200. 

JESENNÉ PRESTUPY

logo_stuobeztextu_13022. 11. 2014


V riadnom jesennom prestupovom termíne bol podaná iba jediná žiadosť o prestup. Na základe splnenia podmienok bol prestup schválený.

 
Gabriela Slafkovská 
prestúpila z TTK Košice do 
New-vawe multisport Banská Bystrica 

Prestupový termín

logo_stuobeztextu_13010. 11. 2014Upozorňujeme na plynutie jesenného prestupového termínu. Ten začal plynúť 1. novembra a skončí 15. novembra 2014.

Do uvedeného termínu je potrebné zaslať na sekretariát STÚ prestupový lístok (TU), ako aj poukázať na účet STÚ (VÝŠKA POPLATKOV) - 65938112/0200 (SK7602000000000065938112).

Mimoriadny prestup

logo_stuobeztextu_13017. 09. 2014


Mimo riadneho prestupového obdobia požiadal o prestup a splnil všetky náležitosti potrebné k odsúhlaseniu: 
Juraj Tomša 
(pôvodne H-Triathlon team Skalica) 
od dnešného dňa reprezentuje PROefekt team Bratislava

Prestupy & hosťovania

titul130_krompachy0930. 04. 2014Uverejňujeme abecedný ZOZNAM prestupov a hosťovaní realizovaných v jarnom prestupovom termíne. 

Zaznamenaný bol rekordný počet zmien klubovej príslušnosti (21/2). Najviac oslabil T.A.T Martin, z ktorého odišlo 5 pretekárov a naopak, najviac posilnil REALIZ sport team Bratislava do ktorého prestúpilo až 8 pretekárov (navyše boli

Čítať ďalej

PRESTUPY & HOSŤOVANIA

logo_stuobeztextu_13028. 03. 2014

Upozorňujdme na riadny prestupový termín pre PRESTUPY a HOSŤOVANIA, ktorý začne plynúť 1. apríla a končí sa 15. apríla 2014.
  

V rámci prestupového termínu budú automaticky potvrdené dva prestupy, ktoré v jesennom termíne boli nezrealizované iba z procesného dôvodu – chýbajúca registrácia klubu. Medzičasom sa VŠC DUKLA stala riadnym členom STÚ, takže nič nebráni riadnemu prestupu dvoch pretekárok:

 

Čítať ďalej


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur