MONITOR POBYTU ŠPORTOVCA

24. 06. 2009: Vyplnenie a zaslanie monitora sa týka všetkých reprezentantov v kategórii seniori a U23: Balla, Hubáček, Džalaj, Jurečka, Jurkovič, Klement, Kristl, Lapinová, Mosný, Poláčiková, Šimko, Tomašovič, Varga, Žideková
S ohľadom na princípy antidopingového programu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a v súlade s aktuálne platnou reguláciou kontroly a postihu dopingu v športe, ako aj s dôrazom na optimálne a efektívne zabezpečenie výkonu mimo súťažnej dopingovej kontroly v 3. štvrťroku 2009 zverejňuje ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR monitorovací systém pobytu športovcov.

Monitorovací systém na báze formulára pobytov ( individuálne i kolektívne športy ) je určený pre všetkých športovcov - reprezentantov SR - v kompetencii športových organizácií SR, ktorí potencionálne prichádzajú do úvahy z hľadiska dopingovej kontroly (teda predovšetkým reprezentanti SR - muži a ženy, olympionici a držitelia rekordov). Výber týchto športovcov uskutočňujú športové organizácie vo svojej kompetencii.

Monitorovacie formuláre po riadnom vyplnení musia byť doručené najneskôr do 30. júna 2009 na adresu:

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Tel.: 02/ 4464 3411, fax: 02/ 4464 3412
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie uvedené v monitorovacích formulároch musia byť pravdivé, akákoľvek aktuálna zmena bude doručená na Antidopingovú agentúru SR.

Neposkytnutie adekvátnych informácií o miestach pobytu pre účel možnej realizácie mimosúťažnej dopingovej kontroly môže mať za následok porušenie noriem Svetového antidopingového kódexu ako aj ostatných pravidiel regulujúcich výkon antidopingovej kontroly a následne môže viesť k pozastaveniu až zastaveniu pretekárskej činnosti.

POKYNY K VYPLNENIU
FORMULÁR - strana 1; strana 2

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur