KRISTL – 2 ROKY

17. 12. 2009: Prvým dopingovým hriešnikom v rámci Slovenskej triatlonovej únie je Filip KRISTL
Filip Kristl sa podrobil dopingovej kontrole 29. augusta 2009 v Čunove. Filip urobil nepochopiteľný čin, pokúsil sa o podvod. Odovzdal vzorku od dvoch osôb!!!

Za porušenie antidopingového pravidla Kódexu WADA - 2.5 Falšovanie alebo pokus o falšovanie počas ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly, ako aj ustanovenia § 19 ods. 3 písm. c) Zákona č. 300/2008 Z. z. Vo všeobecnosti za porušenie týchto ustanovení je stanovené uloženie doby zákazu činnosti na dva roky. Vzhľadom na skutočnosť, že Filip pri vyšetrovaní prípadu s ADA SR spolupracoval, k podvodu sa priznal, ADA SR navrhla udeliť iba základný – teda dvojročný trest.

Výkonný výbor STÚ postupoval striktne v zmysle pravidiel WADA, zákona č. 300/2008 Z. z., a na základe odporúčania Antidopingovej agentúry a Disciplinárnej komisie STÚ a dnešným dňom udelil Kristlovi DVOJROČNÝ TREST.

Filip Kristl sa teda stal prvým, a neslávnym, dopingovým hriešnikom v rámci Slovenskej triatlonovej únie.
Paradoxné je, že biologická vzorka Filipa Kristla bola čistá! Pykať musí ale za podvod o ktorý sa pokúsil! Kuriózne pritom pôsobí fakt, že druhá vzorka čistá nebola!


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur