OZNÁMENIE

ANTIDOPINGOVÝ VÝBOR SR

vyzval všetky športové zväzy k aktívnejšej spolupráci. Jedným z najväčších nedostatkov je monitorovanie pobytu vybraných športovcov pre medzinárodnú športovú federáciu MOV a WADA. Toto je oblasť v ktorej sa nachádzajú TOP športovci. ADV SR žiada informáciu o každej kontrole slovenského športovca v zahraničí. Výkonný výbor STÚ rozhodol, že kontrolovaný športovec je povinný nahlásiť ihneď po návrate na Slovensko na sekretariát STÚ - meno, miesto, súťaž a dátum kontroly. V "Iné dokumenty" je uverejnená "Smernica pre kontrolu a postih dopingu v športe". Pokiaľ sa podarí získať zoznam zakázaných látok v elektronickej podobe, uverejníme aj tento zoznam.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur