Oznam o výberovom konaní - generálny sekretár STÚ

STU LOGO koef maly6 4

Oznam o vyhlásení výberového konania.

 

V zmysle rozhodnutia Konferencie STÚ zo dňa 14. 01. 2017 čl.7, písm. d) a v zmysle Stanov STÚ čl. 40, písm. a) a písm. g), VV STÚ vyhlasuje výberové konanie na obsadenie postu generálneho sekretára STÚ.

pdfVýberové_konanie_-_generalny.pdf

Termín na predloženie žiadosti je 13. október 2017!

se


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur