XXXVI. konferencia STÚ per rollam - zápisnica

logo_stuobeztextu_130

Uverejňujeme Zápisnicu z XXXVI. konferencie STÚ uskutočnenej formou elektronického hlasovania ku dňu 19. decembra 2020: ZÁPISNICA

Zo 49 oprávnených sa prezentovalo 40 delegátov, XXXVI. konferencia STÚ je uznášaniaschopná.

Výsledky elektronického hlasovania XXXVI.konferencie STÚ per rollam (hlasovania sa zúčastnilo zo 40 prezentovaných 35 delegátov):

XXXVI. konferencia - Rozpočet Slovenskej triatlonovej únie na rok 2020 v zmysle zákona č. 148/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 101a, ods. 5 a 6).

1. a) SÚHLASÍM - 32

1. b) NESÚHLASÍM - 1

1. c) ZDRŽAL SA - 2

 

UZNESENIE:

XXXVI. konferencia STÚ schvaľuje:

1. Úpravu rozpočtu 2020 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur