Per Rollam VV STÚ 12/2020

logo_stuobeztextu_130 Elektronické hlasovanie VV STÚ v mesiaci: DECEMBER 2020

 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur