Per Rollam VV STÚ 11/2019

logo_stuobeztextu_130Elektronické hlasovanie VV STÚ v mesiaci: NOVEMBER 2019.  V mesiacoch September 2019 a Október 2019 sa elektronické hlasovanie členov VV STÚ neuskutočnilo.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur