Per Rollam VV STÚ 03/2019

logo_stuobeztextu_130Elektronické hlasovanie VV STÚ v mesiaci: MAREC 2019

V mesiacoch Január 2019 a Február 2019 elekronické hlasovanie nebolo realizované.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur