FAIR PLAY - ocenenia

14. 05. 2010: Po skončení sezóny 2009 sekretariát STÚ navrhol Komisii Fair Play pri SOV oceniť dva skutky:
- prvý skutok sa odohral v Martine v rámci Slovenského pohára, keď staršia, nepozorná vodička zrazila Filipa Kristla jazdiaceho po hlavnej ceste. Pri Filipovi zastavila celá skupina cyklistov jazdiacich za ním (Bala, Drozda, Matúšek, Šurda a Tomašovič). Po zistení skutkového stavu a privolaní sanitky s Filipom ostal už iba Pavol Šurda. Šurda nakoniec síce preteky dokončil, ale bez očakávaného výsledku.
Komisia Fair Play pri SOV Pavla ŠURDU na svojom marcovom zasadnutí ocenila udelením  - Čestné uznanie KFP SOV za príkladný čin v duchu fair play.

- druhý skutok sa stal v Čunove v rámci záverečného kola Slovenského pohára v triatlone.  Počas týchto pretekov spadla česká pretekárka Kateřina Lhotová a z početnej skupiny cyklistov zastavil s ňou jediný triatlonista – Tomáš Jurkovič. Tomáš v rámci pomoci počkal na sanitku, vzal Lhotovej bicykel s prilbou a pomaličky ho doviezol do depa. Preteky nedokončil!
Komisia Fair Play pri SOV Tomáša JURKOVIČA na svojom marcovom zasadnutí ocenila udelením  - Diplom KFP SOV za príkladný čin v duchu fair play.

STÚ vyslovuje uznanie obom oceneným pretekárom za ich príkladné činy. GRATULUJEME !!!

Obaja naši športovci budú ocenení pri najbližšej vhodnej slávnostnej akcii SOV, alebo Komisie Fair Play.  

Pre informáciu doplníme, že v histórii slovenského triatlonu už jedného oceneného máme. A dokonca najvyšším možným ocenením!

Za skutok v roku 1996 tesne pred dobehnutím do cieľa (keď Kunic nevyužil pri záverečnom finiši podkĺznutie Barana) bol v roku 1997 ocenený najvyšším možným ocenením Michal KUNIC – Medzinárodný výbor fair play UNESCO (CIFP) mu udelil ČESTNÝ DIPLOM a Klub fair play SOV ho ocenil CENOU FAIR PLAY     


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur