30 rokov STÚ - prvý oficiálny výjazd

Prvý oficiálny výjazd samostatného Slovenska na vrcholnom triatlonovom podujatí sa uskutočnil v luxemburskom Echternachu v prvý júlový víkend roku 1993. V rámci ME sa uskutočnil aj ETU kongres, na ktorom bola STÚ prijatá za riadneho člena ETU.  V rámci šampionátu bolo aj školenie rozhodcov a certifikáty medzinárodných rozhodcov získali aj prví dvaja slovenskí funkcionári - Jaroslav a Jozef Jurášek. Dva dni po Kongrese ETU a deň po školení vyvrcholil šampionát samotnými pretekmi. Na ME v luxemburskom Echternachu sa po prvýkrát predstavilo aj samostatné Slovensko! 

Šestica slovenských triatlonistov, ktorí ako prví reprezentovali Slovensko na ME:
Gabriel Baran
Slavomír Koiš
Michal Kunic
Mária Kuriačková 
Martin Poledna

Magdaléna Stovíčková 

Prvú oficiálnu výpravu na ME okrem pretekárov tvorili aj - Igor Partl (tréner), Jaroslav Jurášek (delegát ETU kongresu, technický vedúci) a Jozef Jurášek (vedúci výjazdu, delegát ETU kongresu).

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 echternach1212072018 kopia

Zľava: Igor Partl, Slavomír Koiš, Magdaléna Stovíčková, Michal Kunic, Martin Poledna, Gabriel Baran, Mária Kuriačková, Jozef Jurášek, Jaroslav Jurášek 

1993 echternach112072018 kopia

Našu prvú výpravu na ME tvorila nielen oficiálna zostava, ale do Echternachu vycestovala početnejšia skupina slovenských triatlonistov: napr. prvá zľava je Silvia Partlová, druhý vpravo je Peter Buček (novinár a zanietený triatlonista).

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur