Organizačný poriadok STÚ

STU LOGO koef maly6 4

Uverejňujeme ORGANIZAČNÝ PORIADOK Slovenskej triatlonovej únie vrátane prílohy č. 1 (PRACOVNÁ NÁPLŇ).

Dokumenty boli schválené na zasadnutí VV STÚ dňa 13. 12. 2017.

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur