SLOV. POHÁR v TRIATLONE 2008

Uverejňujeme konečné OFICIÁLNE poradie  
SLOVENSKÉHO POHÁRA V TRIATLONE 
REBRÍČEK

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur