SLOVENSKÝ POHÁR PO 3. KOLE

Uverejňujeme priebežné poradie  

SLOVENSKÉHO POHÁRA V TRIATLONE 2006 po 3. kole

PRIEBEŽNÉ PORADIE

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur