SMERNICA ÚTM

logostu_175_www20. 03. 2012: Uverejňujeme SMERNICU CENTIER TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (Útvary talentovanej mládeže)

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur