Príspevky organizátorom 2013

logo_stuobeztextu_13013. 02. 2013 Uverejňujeme SMERNICU FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV ORGANIZÁTOROM slovenských podujatí v roku 2013

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur