• Home
  • Smernice a ďalšie dokumenty

FINANČNÉ PRÍSPEVKY ORGANIZÁTROROM

Uvádzame smernicu Slovenskej triatlonovej únie

VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ORGANIZÁTOROM PODUJATÍ 2005

FINANČNÉ PRÍSPEVKY ORGANIZÁTOROM

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur