SLOVENSKÝ POHÁR V ZIMNOM TRIATLONE 2005/2006

Uvádzame základné ustanovenia  

SLOVENSKÝ POHÁR V ZIMNOM TRIATLONE 2005/2006

Slovenský pohár v zimnom triatlone je vypísaný okrem žiackych kategórií pre všetky vekové kategórie.
SLOVENSKÝ POHÁR

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur