Smernica STÚ - príspevky organizátorom

logo_stuobeztextu_13027. 01. 2014Uverejňujeme SMERNICU STÚ:

Príspevky organizátorom pretekov riadených Slovenskou triatlonovou úniou


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur