Smernica STÚ - ÚTM

 logo_stuobeztextu_13003. 02. 2014Uverejňujeme SMERNICU STÚ:

SMERNICA STÚ pre ÚTVARY TALENTOVANEJ MLÁDEŽE.

Pre rok 2014 STÚ eviduje tri kluby: ŠK ATÓM Levice, REALIZ sport team Bratislava a ŠBR Piešťany.

V návrhu pre zaradenie "schvaľovaných športovcov" zatiaľ registrujeme: Lýdia Drahovská, Tadeáš Drahovský, Ondrej Dubaj, Ivana Kuriačková, Ema Petrovičová, Marek Smetana a Matúš Verbovský


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur