Smernica STÚ - ÚTM

logo_stuobeztextu_13005. 04. 2014

Uverejňujeme definitívne znenie: SMERNICA STÚ -

SMERNICA STÚ pre ÚTVARY TALENTOVANEJ MLÁDEŽE.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur