Smernica - príspevky organizátorom

logo_stuobeztextu_13019. 02. 2015
Uverejňujeme SMERNICU STÚ pre rok 2015 - PRÍSPEVKY ORGANIZÁTOROM pretekov organizovaných pod hlavičkou STÚ. 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur