• Home
  • Smernice a ďalšie dokumenty

FINANČNÉ PRÍSPEVKY

Uverejňujeme Smernicu Slovenskej triatlonovej únie    

FINANČNÉ PRÍSPEVKY ORGANIZÁTOROM PODUJATÍ STÚ V ROKU 2006

SMERNICA

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur