SÚŤAŽNÉ ŠPORTOVANIE POVOLENÉ od 3. júna!!!

Napriek pôvodne vyhláseným 4. fázam uvoľňovania krízových opatrení, dnes bola vyhlásená už piata. Nič však nemení na fakte, že sa potvrdili indície o uvoľnení opatrení v súvislostí s organizovaním športových súťaží od 3. júna. 

Dnešné oznámenie musí byť ešte potvrdené oficiálnym stanoviskom hlavného hygienika, ale veľmi zaujímavo pôsobí aj informácia o navýšení maximálnej hranice zo 100 na 500 účastníkov, ktorá by sa už od 1. júla mala zvýšiť na 1000 (tá však ostane v platnosti do konca kalendárneho roka). 

Znamená to, že napriek pôvodným prognózam o spustení pretekov až v júli, prvým triatlonom po korona kríze by mohol byť už posledný júnový víkend - Mikrotriatlon vo Dvoroch nad Žitavou (alebo dokonca už vo Valči?). Aktuálnu situáciu riešime s organizátorom Mikrotriatlonu a problém maximálnej hranice (nekontrolovateľný a neregulovateľný počet divákov) riešime s kompetetnými autoritami. 

Tento víkend sa uskutoční 2. kolo Triatlonovej výzvy (6. júna) - Triatlonové výzvy 2020

Blíži sa termín povolenia organizovaných pretekov 

 .jj

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur