Žilina bez EPJ 2021 a 2022

t6 zilinsky.tria thumb 4024 kopiaOrganizátori Žilinského triatlonu sa rozhodli nepodpísať zmluvu s ET o organizácii EPJ  v roku 2021. Rozhodnutie oznámili ET, pričom informovali aj o zámere nekandidovať na EPJ ani v roku 2022. 

Čítať ďalej


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur