Konferencia STÚ 2012 - výsledky

logo_stuobeztextu_13003. 12. 2012

Volebná, XXII. konferencia Slovenskej triatlonovej únie sa včera v bratislavskom Dome športu niesla v pokojnej  a konštruktívnej atmosfére. Okrem volieb najvýraznejším výsledkom rokovania konferencie je zníženie počtu členov VV  STÚ a zmena stanov. Novým prezidentom STÚ sa stal Jozef Jurášek, viceprezidentom Milan Celerin a predsedom Kontrolno-revíznej komisie Vladimír Došek.Na začiatku konferencie si delegáti (zo 49 pozvaných sa prezentovalo 39) minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Antona Ihringa.
Najdôležitejšou zmenou stanov je voľba prezidenta. Prezident bude volený priamo. Ďalšou významnejšou zmenou stanov je doplnenie o 14 dňový termín pred volebnou konferenciou na predkladanie návrhov všetkých kandidátov (prezident, členovia VV a členovia KRK). Voľba viceprezidenta ostala (novozvolený VV si zvolí nového viceprezidenta zo svojich členov), rovnako aj voľba predsedu KRK bude nepriama – predsedu si zvolia novozvolení členovia KRK.
V nasledujúcom volebnom období bude na čele 7 členný VV (ostatné 4 volebné obdobia bol 9 členný) v zložení:
Milan Celerin, viceprezident
Imrich Holečko
Marián Horínek
Jozef Jurášek, prezident
Martin Kuriačka
Pavol Peciar
Milan Slovák

Zloženie KRK:
Katarína Bötcherová
Vladimír Došek, predseda
Lenka Fotulová

Výsledky volieb VV STÚ

Meno a priezvisko

Počet hlasov

Jozef Jurášek

33

Milan Celerin

26

Pavol Peciar

25

Imrich Holečko

23

Milan Slovák

21

Marián Horínek

20

Martin Kuriačka

20

Viktor Fotul

15

František Bernáth

14

Marek Nemčík

14

Elena Stanková

13

Michal Varga

11

Daniel Konečný

6


Výsledky volieb KRK STÚ

Meno a priezvisko

Počet hlasov

Vladimír Došek

35

Katarína Bötcherová

35

Lenka Fotulová

34


Uvádzame aj schválené znenie Stanov STÚ (zmeny vysvietené), upozorňujeme však, že platnosť nadobudnú až po ich schválení na MV SR.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur