• Home
  • Základné informácie

Základné informácie

logo STU inverz 350

Slovenská triatlonová únia, o.z.

Junácka 6

832 80 Bratislava 3

Tel: +421 905 648 349

E-mail: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (prezident)
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (generálny sekretár)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 31745466

DIČO: 2021571805 (STÚ nie je platcom DPH)

Reg. VVS/1-900/90-3355 zo dňa 17. 01. 1991 na MV SR

Číslo účtu v tvare IBAN: SK7602000000000065938112 (pôvodne: 65938112/0200) - platby členských (licencie), klubových poplatkov, poplatkov za prestupy a hosťovania
Názov účtu: Slovenská triatlonová únia
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka POLUS, Vajnorská 100,
831 04 Bratislava

Číslo účtu v tvare IBAN (výhradne len pre štátne príspevky uznanému športu): SK4102000000001783594857

 

Kontrolór STÚ: Ing. Vladimír Došek (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov iba v organizácii Slovenská Triatlonová únia, prostredníctvom stránky www.triathlon.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem tykajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy členov Slovenskej Triatlonovej Únie v zmysle Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí počas členstva v STÚ.

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur