Zmluvy medzi STÚ a inými subjektami

Na základe uznesenia XXIX. konferencie STÚ zverejňujeme zoznam zmlúv medzi STÚ a inými subjektami.

 Zoznam zmlúv


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur