Straty a nálezy - Levice

logo_stuobeztextu_13022. 11. 2016
Po skončení TRIgala v Leviciach sa na druhý deň v sále našli zanechané dve zabudnuté časti oblečenia - pánske sako a ženská biela vesta. 
Kontaktujte 0905.648349 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur