ADA SR - Príručka pre...

logo_adasr_7022. 12. 2016


 


Od 1. januára 2017 bude v platnosti nový Zoznam zakázaných látok 2017 - INFO

Uverejňujeme Príručku pre športovca, zameranú na nový Zoznam zakázaných látok, v ktorej sú aj užitočné informácie týkajúce sa Zoznamu zakázaných látok. ADA SR zároveň upozorňuje na možné riziká súvisiace s užívaním výživových doplnkov alebo liekov určených na liečbu rôznych ochorení.

 

ADA SR - aktualizácia

logo_adasr_7026. 10. 2016
Antidopingová agentúra SR: aktulizované informácie platné od 1. januára 2017
Zoznam zakázaných látok a metód 2017 a Monitorovací program 2017 - LINK
Stránka na vyhľadávanie liekov, vyhodnotenia, či sú alebo nie sú povolené z hľadiska dopingového účinku, užitočné informácie o terapeutických výnimkach, aktuality súvisiace s antido- pingovou problematikou - LINK

Spoločne proti dopingu

logo_adasr_7009. 06. 2016

Antidopingová agentúra SR zaviedla interaktívny nástroj elektronického vzdelávania "Spoločne proti dopingu 2015".
Tento nástroj sa zameriava nielen na športovcov ale aj na ostatných ľudí v ich okolí - ako napr. na trénerov alebo rodičov. Štruktúra je modulárna (rôzne moduly s antidopingovou tématikou).

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur