Oravaman tím sa rozrástol o Rastislava

logo_stuobeztextu_130

Do mladej rodiny člena VV STÚ Petra Paľa včera pribudol nový člen. Syn Rastislav je prvým dieťaťom rodiny Paľovej. 

Gratulujeme a celej rodinke prajeme všetko dobré, hlavne pevné zdravie!

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur