SADA - Nebezpečné výživové doplnky

logo sada 6 kopiaAntidopingová agentúra Slovenskej reubliky (SADA) aktuálne uverejnila 

NEBEZPEČNÉ VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 

 

 

 

 

 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur