ZAKÁZANÉ LÁTKY 2009

12. 08. 2009:  Abecedný ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK pre rok 2009, zdroj Antidopingová agentúra SR

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur