KÓDEX WADA

21. 02. 2010:  Uverejňujeme KÓDEX WADA (Svetovej antidopingovej agentúry) z roku 2009

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur