POVINNOSTI REPREZENTANTOV

07. 07. 2010: Upozorňujeme všetkých sledovaných pretekárov STÚ o povinnosti zaslať monitorovací formulár na ADA SR na tretí štvrťrok 2010

Zoznam „reprezentantov“ – sledovaných športovcov:
Meno a priezvisko
Peter Balla
Karol Džalaj
Martin Hubáček
Matúš Jurečka
Tomáš Jurkovič
Erich Klement
Filip Kristl
Kristína Lapinová
Peter Mosný
Marek Nemčík
Andrej Orlický
Jana Poláčiková
Pavel Šimko
Jozef Tomašovič
Richard Varga
Jozef Vrábel

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur