SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

Kompletné znenie
SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX, ktorý vydala WADA - Svetová antidopingová organizácia
KODEX


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur