ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK

Prinášame ZOZNAM PRÍPRAVKOV OBSAHUJÚCICH ZAKÁZANÉ LIEČIVÁ. Zoznam vydal Antidopingový výbor SR, obsahuje látky zaradené do zoznamu k 1. januáru 2004.
ABECEDNÝ ZOZNAM

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur