ADA SR - Príručka pre...

logo_adasr_7022. 12. 2016


 


Od 1. januára 2017 bude v platnosti nový Zoznam zakázaných látok 2017 - INFO

Uverejňujeme Príručku pre športovca, zameranú na nový Zoznam zakázaných látok, v ktorej sú aj užitočné informácie týkajúce sa Zoznamu zakázaných látok. ADA SR zároveň upozorňuje na možné riziká súvisiace s užívaním výživových doplnkov alebo liekov určených na liečbu rôznych ochorení.

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur