PRESTUPY & HOSŤOVANIA

logo_stuobeztextu_13028. 03. 2014

Upozorňujdme na riadny prestupový termín pre PRESTUPY a HOSŤOVANIA, ktorý začne plynúť 1. apríla a končí sa 15. apríla 2014.
  

V rámci prestupového termínu budú automaticky potvrdené dva prestupy, ktoré v jesennom termíne boli nezrealizované iba z procesného dôvodu – chýbajúca registrácia klubu. Medzičasom sa VŠC DUKLA stala riadnym členom STÚ, takže nič nebráni riadnemu prestupu dvoch pretekárok:

 


 

 

meno a priezvisko

z klubu

do klubu

súhlas

klubu

úhrada

Petra Fašungová

Sportdiag team Senec

VŠC DUKLA B. Bystrica

A

A

Barbora Listopadová

J&T sportteam Bratislava

VŠC DUKLA B. Bystrica

A

A

 

 

Už dnes, tri dni pred začiatkom prestupového termínu, sekretariát STÚ eviduje ďalšie žiadosti na -

- PRESTUP:

meno a priezvisko

z klubu

do klubu

Mira Bednarovičová

REALIZ sport team BA

3NT triathlon team BA

Tibor Čula

ŠKP APZ Triax Bratislava

TRIKLUB FTVŠ BA

Karol Džalaj

REALIZ sport team BA

VŠC DUKLA B. Bystrica

Ján Krajčovič

TRIKLUB FTVŠ BA

3athletik Prievidza

Eva Streberová

ŠKP APZ Triax Bratislava

TRIKLUB FTVŠ BA

Richard Varga

J&T sportteam Bratislava

ŠKP APZ Triax Bratislava

 

 

- HOSŤOVANIE:

meno a priezvisko

z klubu

do klubu

Matej Hrtan

LARYNX Bratislava

REALIZ sport team BA

Ivana Kuriačková

ŠK ATÓM Levice

REALIZ sport team BA

 

Poplatky:

Žiacke kategórie = 4 eurá

Juniorské (dorastenecké) kategórie = 10 eur

Ostatné kategórie = 20 eur

 

Číslo účtu: SK7602000000000065938112

Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko /Prestup

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur