Mimoriadny prestup

logo_stuobeztextu_13017. 09. 2014


Mimo riadneho prestupového obdobia požiadal o prestup a splnil všetky náležitosti potrebné k odsúhlaseniu: 
Juraj Tomša 
(pôvodne H-Triathlon team Skalica) 
od dnešného dňa reprezentuje PROefekt team Bratislava

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur