Prestupový termín

logo_stuobeztextu_13010. 11. 2014Upozorňujeme na plynutie jesenného prestupového termínu. Ten začal plynúť 1. novembra a skončí 15. novembra 2014.

Do uvedeného termínu je potrebné zaslať na sekretariát STÚ prestupový lístok (TU), ako aj poukázať na účet STÚ (VÝŠKA POPLATKOV) - 65938112/0200 (SK7602000000000065938112).

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur