Prestupový termín

logo_stuobeztextu_13001. 04. 2015Upozorňujeme na začatie plynutia riadneho prestupového termínu. Trvá od 1. do 15 apríla

Prestupy a hosťovania sa riešia v zmysle smernice STÚ - PRESTUPOVÝ PORIADOK.

Do 15. apríla je potrebné poslať PRESTUPOVÝ LÍSTOK (mailom) a zároveň aj poukázať príslušný poplatok na číslo účtu: 65938112/0200. 

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur