Jarný prestupový termín

logo_stuobeztextu_13030. 03. 2016


Upozorňujeme na začiatok plynutia jarného prestupového termínu. Jarný prestupový termín plynie od 1. do 15. apríla.
Do 15. apríla je potrebné zaslať na sekretariá STÚ vyplnený prestupový lístok - LINK, ako aj poukázať príslušnú čiastku - VÝŠKA POPLATKOV - na účet: 65938112/0200  - SK7602000000000065938112.

STÚ už eviduje štyri žiadosti o prestup (M. Babušík, G. Ľuptáková, D. Riška a M. Vančo) 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur