Jarné prestupy 2017

logo_stuobeztextu_13025. 04. 2017V jarnom prestupovom termíne boli kladne vyriešené prestupy:


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur