Dvory/Žit. - pozvánka

titul130_Dvory2013_tria_06707. 06. 2016

Už najbližšiu sobotu sa vo Dvoroch nad Žitavou uskutoční 30. ročník Mikrotriatlonu. Okrúhle jubileum zvýrazňuje druhý najdôležitejší šampionát sezóny - M-SR v šprint triatlone mužov a žien. 
M-SR sú zaradené do najvyššej kategórie v rámci SlPo. Body do pohára získajú aj pretekári, ktorí sa postavia na štart olympijských objemov - v 2. kategórii bodovania. 

INFORMÁCIE

 
Číslo účtu pre zasielanie štartovného:

SK6509000000005037561234

Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, pri kolektívnej platbe poslať mailom zoznam za ktorých bola platba realizovaná.

World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur