Juniorský tím SOV

Na základe elektronického hlasovania VV SOV navrhol pre zaradenie do grantového projektu  "Juniorský tím SOV" zaradiť dvoch športovcov - Margarétu Bičanovú a Kristínu Jesenskú.

Projekt "Juniorský tím SOV" je úplne nový, cieľom projektu je podporiť mladých a talentovaných športovcov, ktorí dosiahli významné športové úspechy. Projekt zahŕňa priamu finančnú podporu vo výške 200 eur mesačne v období jedného roka. 

Každý zväz môže navrhnúť maximálne dvoch športovcov. O zaradení do projektu na základe predložených výsledkov za rok 2017 rozhodne komisia pri SOV. Hlasovanie VV STÚ dopadlo:

1. Margaréta Bičanová

2. Kristína Jesenská 

3. Matúš Jakub Koreň

4. Aurel Barto & Oliver Dodok

5. Zuzana Michaličková

6. Nora Jenčušová

7. Lucia Linkeschová & Adam Ulbricht & Jozef Vrábel

 

titulná foto: M. Bičanová

text a foto: jj 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur