Konferencia: Psychologická príprava a mentálny koučing

logo nsc.horizontalDávame do pozornosti pozvánku Národného športového centra na Konferenciu na tému: Psychologická príprava a mentálny koučing v športe, korá sa uskutoční 5. októbra v Aule FTVŠ UK.

 UPOZORNENIE (13.09.2018) - REGISTRÁCIA UZAVRETÁ

VEC: Konferencia na tému Psychologická príprava a mentálny koučing v športe, 5. 10. 2018, Aula FTVŠ UK BA – Informácia a Pozvánka

Dobrý deň,

v predmete činnosti Národného športového centra (NŠC) je aj oblasť vzdelávania športových odborníkov a športovcov, preto sme v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava pripravili pre Vás ďalšiu edíciu konferencie.

V prílohe Vám posielam informáciu s obsahom konferencie a podmienkami registrácie plus plagát.

Prosím Vás o zavesenie informácie na Vašu webovú stránku a distribúciu informácie o konferencii prostredníctvom mailov, či ďalších kanálov sociálnych sietí.

Cieľová skupina: reprezentační tréneri športového zväzu/organizácie, ale aj kluboví tréneri, športoví odborníci, doktorandi a študenti so zameraním a záujmom o mentálny koučing športovcov.

Základné informácie k organizácii:

Na základe mailovej prihlášky bude zaslané potvrdenie o registrácii. Kapacita auly je 203 miest.

Registrácia je bez registračného čísla a bez poplatkov.

Organizátor zabezpečí coffee break.

Obedy sú vo vlastnej réžii.

Cestovné nepreplácame.

Lektori i organizátori sa tešia na všetkých účastníkov.

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur