Prioritou skrátenej domácej sezóny budú šampionáty, Slovenský pohár bez bodovania

Celosvetová pandémia na ochorenie Covid-19 spôsobila zrušenie tisícok športových podujatí na celom svete, dokonca preloženie olympiády. Triatlon nebol výnimkou. Svetová a európska triatlonová autorita zrušila množstvo podujatí, vrátane ME a MS.

Po zlepšovaní pandemickej situácie je reštart Svetových pohárov naplánovaný na jeseň s tým, že sa výsledky z týchto podujatí nebudú bodovať do rebríčkov, a triatlonisti nebudú môcť v roku 2020 na ITU podujatiach ani plniť prísne olympijské kvalifikačné kritériá pre Tokio 2021.

Situácia na Slovensku bola z pohľadu organizovania športových podujatí veľmi obdobná. Športovci po zime nemohli adekvátne trénovať, množstvo organizátorov domácich podujatí muselo zrušiť svoje podujatia, alebo v lepšom prípade ich presunúť na záver leta a jeseň. Príprava našich športovcov je stále diametrálne odlišná. Nie všetci športovci sa môžu plnohodnotne pripravovať na rozbiehajúcu sa sezónu.

Na celú vzniknutú situáciu reagoval aj Výkonný výbor Slovenskej triatlonovej únie na svojom prvom riadnom zasadnutí po uvoľnení krízových opatrení. Na zasadnutí v Banskej Bystrici sa VV STÚ zaoberal aj reštartom triatlonovej sezóny na Slovensku s medializovaným prísľubom kompetentných orgánov na ďalšie uvoľňovania prísnych hygienických opatrení (v čase zasadnutia VV STÚ bolo na Slovensku povolené organizovanie podujatí do 100 účastníkov, platili ďalšie výrazné obmedzenia, ktoré mohli ovplyvniť aj organizátorov, ktorí potvrdili organizáciu pretekov).

Členovia VV STÚ na rokovaní schválili zmenu Rozpisu súťaží 2020 a zároveň aj Kalendár podujatí pod hlavičkou STÚ pre zvyšok sezóny 2020, v ktorom sa prioritou pre aktuálny rok stali domáce šampionáty.  S výnimkou jediného sa všetky triatlonové šampionáty po upresnení od organizátorov uskutočnia v pôvodne plánovaných miestach: vrchol sezóny v Žiline (krátky triatlon - Elita), v Bratislave (krátky triatlon - vekové kategórie – zmena termínu), Piešťanoch (dlhý triatlon), Bratislave (superšprint – zmena termínu), Valči (štafety) a Košiciach (všetky žiacke kategórie). Po definitívnom zrušení triatlonu v Senci sme museli rozhodnúť o zmene miesta konania domáceho šampionátu na objemoch šprint triatlonu. M-SR v šprint triatlone sa uskutočnia v Starej Turej.

VV STÚ následne po dlhej diskusii rozhodol o tom, že výsledky z domácich podujatí v sezóne 2020 sa nebudú započítavať do Slovenského pohára (s výnimkou SlPo 2020 v zimnom triatlone, ktorý sa do vyhlásenia Núdzového stavu celý uskutočnil), pričom Slovenská triatlonová únia garantuje plnenie svojich záväzkov v zmysle podpísaných zmlúv s organizátormi triatlonových a multišportových podujatí v roku 2020.

Slovenský pohár vyhlásený v 2020 v triatlone, duatlone, kros triatlone a duatlone, dlhom triatlone, akvatlone vo všetkých kategóriách nebude bodovaný a vyhodnotený.

Členovia VV STÚ tento krok neprijímali ľahko, ale aktuálna situácia nás prinútila k tomuto radikálnemu kroku.


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur