Zloženie juniorských (dorasteneckých) reprezentačných družstiev 2021

rukysvk6 20200207 itu winter world champs 370 kopiaVV STÚ schválil zloženie reprezentačných tímov v juniorských a dorasteneckých kategóriách (na základe kritérií juniorského koordinátora J. Roziaka) pre rok 2021:

 

 

 

A kategória

        Zuzana Michaličková (2002), Margaréta Vráblová (2005), Slavomír Adam (2004), Peter Rojtáš (2002)

      

B kategória

Ema Beke (2004), Katarína Krídlová (2004), Martina Mesárošová (2003), Ema Podhorná (2002), Juraj Fronc (2003), Filip Lizák (2004), Matej Medveczky (2002), Alex Trutz (2003), Gabriel Suchý (2004), Jozef Vrábel (2002)

      

C kategória

        Ema Borščová (2005), Paulína Haulíková (2005),Loriana Popovičová (2005), Nikol Pivarčiová (2005), Stefania Salazar (2005), Boris Bátovský (2005), Branislav Fotul (2005), Šimon Rebidáš (2005), Jakub Ščevlík (2005)

C1 kategória

       Laura Grmanová (2006), Sofia Naňová (2006), Soňa Tarčáková (2006), Richard Janček (2006), Michal Michalica (2006), Francesco Salazar (2006)

Kritériá na zaradenie do juniorskej a dorasteneckej reprezentácie SR pre rok 2021 (návrh predložený juniorským koordinátorom Jánom Roziakom):

A - víťazi M-SR superšprint (M-SR v šprinte neboli) + výkonnostne obdobne 2. miesto

B - absolventi EPJ, medailisti v superšprinte M-SR (M-SR v šprinte neboli) + športovci, ktorí boli v sezóne 2020 zranení a pritom boli vo výbere sezóny 2020 a majú výkonnosť

C - medailisti z M-SR starších žiakov (aktuálne dorastenci). U dievčat braná do úvahy vyrovnanosť pretekárok (ročník 2005 je silný). U chlapcov prví traja rok narodenia 2005

C1 - potencionálni reprezentanti z kategórie starších žiakov v sezóne 2021 (rok narodenia 2006 v rámci M-SR prví traja)

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur